Informacje o terminach przekazywania raportów okresowych oraz sprawozdania rady nadzorczej

W IAI S.A. jedną z głównych zasad jest przejrzystość i dostępność informacji. Prosimy śledzić nasze raporty. Na tej stronie znajdują się również sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

Oto historia przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2011 roku. Raporty były przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 1. Raport miesięczny za grudzień 2010 - 07/01/2011 ([/pl/shop/ir-news.phtml?id=1235323607 Zobacz raport])
 2. Raport miesięczny za styczeń 2011 - 08/02/2011 ([/pl/shop/ir-news.phtml?id=1235323629 Zobacz raport])
 3. Raport kwartalny za IV kwartał 2010 - 15/02/2011 ([/pl/shop/ir-news.phtml?id=1235323636 Zobacz raport])
 4. Raport miesięczny za luty 2011 - 08/03/2011 ([/pl/shop/ir-news.phtml?id=1235323651 Zobacz raport])
 5. Raport miesięczny za marzec 2011 - 08/04/2011 ([/pl/shop/pr-press-release.phtml?id=1235323679 Zobacz raport])
 6. Raport miesięczny za kwiecień 2011 - 10/05/2011 ([/pl/shop/pr-press-release.phtml?id=1235323705 Zobacz raport])
 7. Raport kwartalny za I kwartał 2011 - 13/05/2011 ([/pl/shop/pr-press-release.phtml?id=1235323708 Zobacz raport])
 8. [/pl/shop/pr-press-release.phtml?id=1235323664 IAI-Day 2011 - coroczne spotkanie dla inwestorów i klientów IAI S.A. w Szczecinie] - 16/05/2011
 9. Raport roczny za 2010 rok - 27/05/2011 ([/pl/shop/pr-press-release.phtml?id=1235323722 Zobacz raport])
 10. Raport miesięczny za maj 2011 - 08/06/2011 ([/pl/shop/ir-news.phtml?id=1235323738 Zobacz rapot])
 11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w Szczecinie - 30/06/2011 ([/pl/shop/pr-press-release.phtml?id=1235323728 Zobacz ogłoszenie, program oraz wszelkie dokumenty])
 12. Raport miesięczny za czerwiec 2011 - 08/07/2011 ([/pl/shop/ir-news.phtml?id=1235323777 Zobacz raport])
 13. Raport kwartalny za II kwartał 2011 - 04/08/2011 ([/pl/shop/ir-news.phtml?id=1235323797 Zobacz raport]) (Pierwotna data 12 sierpnia, [/pl/shop/ir-news.phtml?id=1235323795 zmieniona raportem z 1 sierpnia])
 14. Raport miesięczny za lipiec 2011 - 08/08/2011 ([/pl/shop/ir-news.phtml?id=1235323798 Zobacz raport])
 15. Raport miesięczny za sierpień 2011 - 08/09/2011 ([/pl/shop/pr-press-release.phtml?id=1235323817 Zobacz raport])
 16. Raport miesięczny za wrzesień 2011 - 10/10/2011 ([/pl/shop/ir-news.phtml?id=1235323839 Zobacz raport])
 17. Raport miesięczny za październik - 08/11/2011 ([/pl/shop/ir-news.phtml?id=1235323878 Zobacz raport])
 18. Raport kwartalny za III kwartał 2011 - 14/11/2011 ([/pl/shop/pr-press-release.phtml?id=1235323882 Zobacz raport])
 19. Raport miesięczny za listopad 2011 - 08/12/2011 ([/pl/shop/pr-press-release.phtml?id=1235323899 Zobacz raport])

Roczne sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej:

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku, przyjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 30 czerwca 2011 roku.
plik Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 2010 r.