Kontakt dla klientów

Inne sprawy

Kontakt dla mediów

Dane rejestrowe

IAI S.A.
al. Piastów 30
71-064 Szczecin, Polska

NIP: PL5252767146
KRS: 0000891870
Regon: 381595506
Kod LEI: 259400MTQ3WHJ6FY2652
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 820 000,00 złotych

Główne konto bankowe

Nr konta: 07 1140 1137 0000 4990 6300 1001 (mBank S.A.)
Dane do przelewów międzynarodowych:
BIC (Bank Identifier Code) / SWIFT: BREXPLPWMBK
IBAN: PL07114011370000499063001001

Skorzystaj z informacji dla odwiedzających nasze biuro

Elewacja Piastów Office Center, siedziny IAI