Doradztwo Ekonomiczne - Dariusz Zarzecki wspiera nas swoją wiedzą i doświadczeniem

Zawsze staramy się współpracować z ludźmi, którzy rozumieją nasz biznes i podzielają nasz entuzjazm do niego.

Od 31 grudnia 2010 roku Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy. Informacje o Autoryzowanym Doradcy, z którego usług korzystała, są zawarte w [/pl/shop/ir/information-document.phtml Dokumencie Informacyjnym].