Informacje o terminach przekazywania raportów okresowych oraz sprawozdania rady nadzorczej

W IAI S.A. jedną z głównych zasad jest przejrzystość i dostępność informacji. Prosimy śledzić nasze raporty. Na tej stronie znajdują się również sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

Oto harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2012 roku. Raporty były przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 1. Raport miesięczny za grudzień 2011 - 09/01/2012 ([/pl/shop/pr-press-release.phtml?id=1235323920 Zobacz raport])
 2. Raport miesięczny za styczeń 2012 - 08/02/2012 ([/pl/shop/pr-press-release.phtml?id=1235323946 Zobacz raport])
 3. Raport kwartalny za IV kwartał 2011 - 15/02/2012 ([/pl/shop/pr-press-release.phtml?id=1235323956 Zobacz raport])
 4. Raport miesięczny za luty 2012 - 08/03/2012 ([/pl/shop/pr-press-release.phtml?id=1235323981 Zobacz raport])
 5. Raport miesięczny za marzec 2012 - 10/04/2012 ([/pl/shop/ir-news.phtml?id=1235324015 Zobacz raport])
 6. Raport miesięczny za kwiecień 2012 - 10/05/2012 ([/pl/shop/ir-news.phtml?id=1235324041 Zobacz raport])
 7. Raport kwartalny za I kwartał 2012 - 15/05/2012 ([/pl/shop/ir-news.phtml?id=1235324047 Zobacz raport])
 8. Raport roczny za 2011 rok - 29/05/2012 ([/pl/shop/pr-press-release.phtml?id=1235324065 Zobacz Raport Roczny IAI S.A.], [/pl/shop/pr-press-release.phtml?id=1235324053 pierwotna data publikacji 28 maja 2012 - zobacz raport zmieniający datę])
 9. Raport miesięczny za maj 2012 - 11/06/2012 ([/pl/shop/ir-news.phtml?id=1235324082 Zobacz raport])
 10. Walne Zebranie Akcjonariuszy IAI S.A. w Szczecinie - 28/06/2012 ([/pl/shop/ir-news.phtml?id=1235324070 Zobacz informację o zwołaniu], [/pl/shop/ir-news.phtml?id=1235324096 zobacz treść uchwał])
 11. Raport miesięczny za czerwiec 2012 - 09/07/2012 ([/pl/shop/ir-news.phtml?id=1235324104 Zobacz raport])
 12. Raport miesięczny za lipiec 2012 - 08/08/2012 ([/pl/shop/pr-press-release.phtml?id=1235324133 Zobacz raport])
 13. Raport kwartalny za II kwartał 2012 - 14/08/2012 ([/pl/shop/pr-press-release.phtml?id=1235324136 Zobacz raport])
 14. Raport miesięczny za sierpień 2012 - 10/09/2012 ([/pl/shop/pr-press-release.phtml?id=1235324157 Zobacz raport])
 15. Raport miesięczny za wrzesień 2012 - 08/10/2012 ([/pl/shop/pr-press-release.phtml?id=1235324178 Zobacz raport])
 16. Raport miesięczny za październik 2012 - 08/11/2012 ([/pl/shop/ir-news.phtml?id=1235324206 Zobacz raport])
 17. Raport kwartalny za III kwartał 2012 - 14/11/2012 ([/pl/shop/ir-news.phtml?id=1235324210 Zobacz raport])
 18. Raport miesięczny za listopad 2012 - 10/12/2012 ([/pl/shop/pr-press-release.phtml?id=1235324238 Zobacz raport])

Roczne sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej:

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku, przyjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 28 czerwca 2012 roku.
plik Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 2011 r.

Raporty można też śledzić na bieżąco na stronie internetowej NewConnect

Bieżące informacje ze Spółki można również śledzić na profilu na FACEBOOK. Zapraszamy!