Informacje o terminach przekazywania raportów okresowych oraz sprawozdania rady nadzorczej

W IAI S.A. jedną z głównych zasad jest przejrzystość i dostępność informacji. Prosimy śledzić nasze raporty. Na tej stronie znajdują się również sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

Oto harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2016 roku. Raporty były przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 1. Raport miesięczny za grudzień 2015 - 08/01/2016 ([/pl/corp/ir-news/?action=viewitem&id=1235325562 Zobacz raport])
 2. Raport miesięczny za styczeń 2016 - 08/02/2016 ([/pl/corp/ir-news/?id=1235325603 Zobacz raport])
 3. Raport kwartalny za IV kwartał 2015 - 12/02/2016 ([/pl/corp/ir-news/?id=1235325613 Zobacz raport])
 4. Raport miesięczny za luty 2016 - 08/03/2016 ([/pl/corp/ir-news/?id=1235325631 Zobacz raport])
 5. Raport miesięczny za marzec 2016 - 08/04/2016 ([/pl/corp/ir-news/?id=1235325657 Zobacz raport])
 6. Raport miesięczny za kwiecień 2016 - 09/05/2016 ([/pl/corp/ir-news/?id=1235325691 Zobacz raport])
 7. Raport kwartalny za I kwartał 2016 - 13/05/2016 ([/pl/corp/ir-news/?id=1235325695 Zobacz raport])
 8. Raport roczny za 2015 rok - 27/05/2016 ([/pl/corp/ir-news/?id=1235325704 Zobacz raport])
 9. Raport miesięczny za maj 2016 - 08/06/2016 ([/pl/corp/ir-news/?id=1235325720 Zobacz raport])
 10. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 23/06/2016 ([/pl/corp/ir-news/?id=1235325706 Zobacz ogłoszenie o zwołaniu]) ([/pl/corp/ir-news/?id=1235325741 Zobacz podjęte uchwały])
 11. Dzień ustalenia praw do dywidendy - 01/07/2016 ([/pl/corp/ir-news/?id=1235325742 Zobacz uchwałę o dywidendzie])
 12. Raport miesięczny za czerwiec 2016 - 08/07/2016 ([/pl/corp/ir-news/?id=1235325763 Zobacz raport])
 13. Dzień wypłaty dywidendy - 14/07/2016 ([/pl/corp/ir-news/?id=1235325742 Zobacz uchwałę o dywidendzie])
 14. Raport miesięczny za lipiec 2016 - 08/08/2016 ([/pl/corp/ir-news/?id=1235325804 Zobacz raport])
 15. Raport kwartalny za II kwartał 2016 - 12/08/2016 ([/pl/corp/ir-news/?id=1235325807 Zobacz raport])
 16. Raport miesięczny za sierpień 2016 - 08/09/2016 ([/pl/corp/ir-news/?id=1235325832 Zobacz raport])
 17. Raport miesięczny za wrzesień 2016 - 10/10/2016 ([/pl/corp/ir-news/?id=1235325856 Zobacz raport])
 18. Raport miesięczny za październik 2016 - 08/11/2016 ([/pl/corp/ir-news/?id=1235325884 Zobacz raport])
 19. Raport kwartalny za III kwartał 2016 - 14/11/2016 ([/pl/corp/ir-news/?id=1235325891 Zobacz raport])
 20. Raport miesięczny za listopad 2016 - 08/12/2016 ([/pl/corp/blog/raport-miesieczny-za-listopad-2016-r-1235325912 Zobacz raport])

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Raporty można też śledzić na bieżąco na stronie internetowej NewConnect