Informacje o terminach przekazywania raportów okresowych oraz sprawozdania rady nadzorczej

W IAI S.A. jedną z głównych zasad jest przejrzystość i dostępność informacji. Prosimy śledzić nasze raporty. Na tej stronie znajdują się również sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

Oto harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2017 roku. Raporty były przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 1. [/pl/corp/ir-news/?id=1235325931 Raport miesięczny za grudzień 2016 - 09/01/2017]
 2. [/pl/corp/ir-news/?id=1235325959 Raport miesięczny za styczeń 2017 - 08/02/2017]
 3. [/pl/corp/ir-news/?id=1235325964 Raport kwartalny za IV kwartał 2016 - 14/02/2017]
 4. [/pl/corp/blog/raport-miesieczny-za-luty-2017-r-1235325982 Raport miesięczny za luty 2017 - 08/03/2017]
 5. [/pl/corp/blog/raport-miesieczny-za-marzec-2017-r-1235326015 Raport miesięczny za marzec 2017 - 10/04/2017]
 6. [/pl/shop/blog/pawel-fornalski-i-sebastian-mulinski-w-webinarze-typu-ask-me-anything-13-04-2017-1235326013 Webinar AMA z Pawłem Fornalskim i Sebastianem Mulińskim - możliwość zadania pytań Zarządowi IAI S.A.]
 7. [/pl/corp/blog/raport-miesieczny-za-kwiecien-2017-r-1235326046 Raport miesięczny za kwiecień 2017 - 8/05/2017]
 8. [/pl/corp/blog/iai-shop-com-na-xii-targach-ehandlu-w-gdansku-juz-10-maja-2017-roku-1235326038 Możliwość spotkania z IAI S.A. na targach E-handlu - 10/05/2017 w Gdańsku]
 9. [/pl/corp/blog/raport-okresowy-za-i-kwartal-2017-roku-1235326052 Raport kwartalny za I kwartał 2017 - 15/05/2017 (treść oryginalna)] i następnie [/pl/corp/blog/korekta-raportu-za-i-kwartal-2017-roku-iai-s-a-omylka-pisarska-1235326058 korekta omyłki pisarskiej, bez wpływu na wyniki]
 10. [/pl/corp/blog/raport-roczny-spolki-za-2016-rok-1235326061 Raport roczny za 2016 rok - 26/05/2017]
 11. [/pl/corp/blog/raport-miesieczny-za-maj-2017-r-1235326075 Raport miesięczny za maj 2017 - 08/06/2017]
 12. WZA IAI S.A. w Szczecinie - 27/06/2017 ([/pl/corp/blog/ogloszenie-o-zwolaniu-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-iai-s-a-1235326067 Ogłoszenie o zwołaniu WZA IAI S.A. na 27 czerwca 2017 roku] oraz [/pl/corp/blog/tresc-uchwal-podjetych-na-zwza-w-dniu-27-06-2017-r-1235326091 Podjęte uchwały na WZA])
 13. [/pl/corp/blog/podjecie-uchwaly-w-sprawie-wyplaty-dywidendy-1235326093 Dzień ustalenia praw do dywidendy - 06/07/2017]
 14. [/pl/corp/blog/raport-miesieczny-za-czerwiec-2017-r-1235326105 Raport miesięczny za czerwiec 2017 - 10/07/2017]
 15. [/pl/corp/blog/podjecie-uchwaly-w-sprawie-wyplaty-dywidendy-1235326093 Dzień wypłaty dywidendy - 13/07/2017]
 16. [/pl/corp/blog/raport-miesieczny-za-lipiec-2017-r-1235326127 Raport miesięczny za lipiec 2017 - 08/08/2017]
 17. [/pl/corp/blog/raport-okresowy-za-ii-kwartal-2017-roku-1235326129 Raport kwartalny za II kwartał 2017 - 14/08/2017]
 18. [/pl/corp/blog/raport-miesieczny-za-sierpien-2017-r-1235326147 Raport miesięczny za sierpień 2017 - 08/09/2017]
 19. [/pl/corp/blog/raport-miesieczny-za-wrzesien-2017-r-1235326178 Raport miesięczny za wrzesień 2017 - 09/10/2017]
 20. [/pl/corp/blog/raport-miesieczny-za-pazdziernik-2017-r-1235326207 Raport miesięczny za październik 2017 - 08/11/2017]
 21. [/pl/corp/blog/czy-wystapienie-pawla-fornalskiego-na-xiii-targach-ehandlu-wywola-e-commercowe-trzesienie-ziemi-1235326194 Targi E-Handlu w Warszawie - możliwość spotkania z Zarządem i Spółką - 08/11/2017]
 22. [/pl/corp/blog/raport-okresowy-za-iii-kwartal-2017-roku-1235326211 Raport kwartalny za III kwartał 2017 - 14/11/2017]
 23. [/pl/corp/blog/raport-miesieczny-za-listopad-2017-r-1235326232 Raport miesięczny za listopad 2017 - 08/12/2017]
 24. [/pl/corp/blog/swiateczna-ama-z-zarzadem-iai-s-a-21-12-2017-1235326235 Webinar AMA z Pawłem Fornalskim i Sebastianem Mulińskim - możliwość zadania pytań Zarządowi IAI S.A.]

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych były podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Raporty można też śledzić na bieżąco na stronie internetowej NewConnect

Bieżące informacje ze Spółki można również śledzić na profilu na FACEBOOK. Zapraszamy!