IAI współpracuje z Wydziałem Informatyki ZUT

9 listopada 2007 podpisaliśmy umowę o współpracy z Wydziałem Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (dawnej Politechniki Szczecińskiej). Umowę z ramienia PS sygnowali Prorektor ds. nauczania, dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz, prof. PS, oraz Dziekan Wydziału Informatyki, dr inż. Włodzimierz Ruciński. W ramach umowy, strony zobowiązały się do współpracy w celu podwyższenia atrakcyjności obu podmiotów na rynku edukacji i pracy na zasadzie obustronnych i zrównoważonych korzyści.

Wydział Informatyki - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie W ramach tej umowy IAI przygotowało szczególną ofertę możliwości rozwoju zawodowego dla studentów i absolwentów Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Wyjątkowość oferty w stosunku do studentów i absolwentów innych wydziałów oraz uczelni polega na:

  • Uprzywilejowanym dostępie do ofert staży. IAI zobowiązało się do stworzenia co roku od kilku do kilkunastu ofert staży o długości co najmniej 1 miesiąca specjalnie dla studentów WI.
  • Uprzywilejowanym dostępie do ofert pracy, które będą przesyłane do publikacji w budynku WI.
  • Organizowaniu otwartych spotkań informacyjnych, na których przedstawiane będą oferty: pracy, kariery i rozwoju osobistego w IAI Na spotkaniach będzie można uzyskać pełne informacje o potrzebnych kwalifikacjach i szczegółach oferty pracy.
  • Wspólne kształtowanie treści i oferty edukacyjnej w celu kształcenia wysokiej jakości specjalistów technologii internetowych, poszukiwanych na rynku pracy przez IAI
  • Studentom wyższych lat umożliwienie jednoczesnego studiowania w trybie dziennym lub zaocznym oraz pracy w IAI
  • Wspólne uczestnictwo w projektach europejskich.