Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Raport miesięczny za lipiec 2018 r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2018 roku.

W raporcie warto sprawdzić:

  1. O 63,4% przychody w lipcu 2018 r. były wyższe niż te w lipcu 2017. Oznacza to, że według szacunków zarządu przekroczyły one '3,4 miliona złotych netto. Spółka utrzymuje wysokie tempo wzrostu przychodów przekraczające 60% rocznie.
  2. Zupełnie nowe podejście do rekomendacji towarowych, które zwiększa konwersję w sklepach.
  3. Kolejna integracja z zakresu fulfillment tym razem z Omnipack.
  4. Nowa integracja z Airbnb, która daje lepsze możliwości właścicielom miejsc noclegowych i zwiększy ich przychody z tego kanału dystrybucji.

Polecamy sprawdzić cały raport:
plik Raport miesięczny za lipiec 2018 r.