Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Aktualizacja Cennika IdoSell

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych opłat, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem Cennik usługi IdoSell. Nowy Cennik będzie obowiązywał od 1 czerwca 2016 r.

Zmiany w Cenniku

Podniesiony został koszt prac serwisowych z 90 zł na 100 zł za 1 godzinę. Jednocześnie koszt półgodziny tych prac w trybie ekspres wzrósł do 75 złotych. Zmiana kosztu wynika z wzrostu kosztów świadczenia usług graficznych i programistycznych.

Więcej informacji i teksty jednolite można znaleźć na stronie poświęconej Cennikowi: