Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Aktualizacja Regulaminu Affiliate Program od 1 maja 2018 r.

Zachowując zawarte w Umowie Affiliate Program i dotychczasowym Regulaminie Affiliate Program zasady wprowadzania aktualizacji, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie Affiliate Program. Nowe zasady będą obowiązywały od 1 maja 2018 r.

Główne zmiany w Regulaminie:

  • Zawsze dbamy o pełną zgodność z prawem oferowanych przez nas rozwiązań. Dlatego Regulamin został gruntownie przygotowany do wejścia w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tzw. RODO.
    • Wprowadzono szereg poprawek formalnych, edycyjnych i porządkowych.

Pełna wersja nowego dokumentu dostępne jest pod:

Regulamin Affiliate Program.