Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Aktualizacja Regulaminu i Cennika IAI-Shop.com od 1 października 2016r.

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych opłat, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem Cennik i Regulamin IAI-Shop.com, które będą obowiązywały od 1 października 2016 r.

Przedstawiamy krótki przegląd najważniejszych zmian oraz omówienie ich kontekstu i faktycznego znaczenia.

Migracje na wyższy plan, bez konieczności akceptacji przez klienta przed migracją

W Regulaminie wprowadziliśmy możliwość migracji przez IAI sklepu na inny plan, bez konieczności akceptacji przez klienta takiej zmiany przed jej wykonaniem. Do tej pory Regulamin nie dawał nam takiej możliwości i nawet widząc, że klient robi krzywdę swojej sprzedaży lub moc była niewystarczająca albo miał zbyt wiele dopłat w trakcie wzrostu, gdy np. prowadził intensywną kampanię, nie mieliśmy sami możliwości zmiany takiego planu. Zmiany mają na celu przygotowanie nas i klientów do zimowego wzrostu sprzedaży, gdy wielu klientów potrzebuje dynamicznej reakcji na zmieniające się potrzeby biznesowe.

Aby klienci czuli się bezpiecznie, w Regulaminie gwarantujemy, że będzie się to odbywało w określonych warunkach:

  1. Gdy plan CLOUD jest zbyt drogi (klient ma wiele dopłat)
  2. Gdy serwer jest mocno obciążony i klient ma więcej zamówień niż deklarujemy że rekomendujemy maksymalnie dla danego planu abonamentowego. Dla planu DC2 jest to np. 4500. Tylko w sytuacji gdy oba warunki zajdą, czyli klient ma ogromną ilość zamówień i jego serwer działa wolno, będziemy go informowali o zmianie i jednocześnie zmieniali plan abonamentowy na wyższy, bez potrzeby czekania na akceptację.

Więcej przestrzeni na własne pliki w zamian za dopłaty

Od dawna w Cenniku pokazywaliśmy limity przestrzeni dyskowej. Nie było to jednak przez nas faktycznie ograniczane, przyznając przestrzeń wedle potrzeb. Brakowało też sprecyzowania o jakie dane chodzi. Obecnie zdefiniowane jest, że są to dane na jakie sklep faktycznie ma wpływ czyli np. zdjęcia, mp3, video, pdf itp. Ilość zajmowanej przestrzeni można sprawdzić w panelu administracyjnym w RAPORTY I FINANSE / Statystyki WWW i API / Wykorzystana przestrzeń dyskowa. Nie liczymy do tej przestrzeni cache, logów, bazy danych itp. Jednocześnie wartości te nie uległy zmianie, więc dla wielu klientów oferowana przestrzeń w cenie abonamentu tj. dla CLOUD 10GB i dla DEDICATED CLOUD 100GB będą w pełni wystarczające.

Ci klienci, którzy sprzedają np. treści elektroniczne i potrzebują więcej przestrzeni, a dla których linkowanie z innych zasobów nie wchodzi w rachubę, bo np. sprzedają VIDEO lub eBooki i nie chcą aby każdy po prostu mógł je skopiować, mogą od teraz wykorzystywać dowolnie wiele przestrzeni (bez proszenia o nią), pod warunkiem dopłaty 2,50zł za każdy rozpoczęty GB ponad limit. Wszystkie pliki dla przypomnienia utrzymywane są na macierzach dyskowych oferujących pełną archiwizację i bezpieczeństwo klasy Enterprise.

Subskrypcje zamiast kluczy licencyjnych na Aplikacje Pomocnicze

Nowe zasady rozliczania Aplikacji Pomocniczych, przez subskrypcje dają więcej swobody i ograniczą koszty dla mniejszych sklepów. Zmieniliśmy formę licencjonowania programów IAI POS oraz IAI Bridge. Z rocznych kluczy licencyjnych przechodzimy na miesięczną, niedrogą subskrypcję ograniczoną do jednego stanowiska. Oczywiście, obecne klucze licencyjne nie tracą ważności. Klienci, którzy korzystają z Bridga lub POS, przejdą na subskrypcję na nowych warunkach dopiero po wygaśnięciu posiadanego klucza licencyjnego.

Nowe zasady dla Klientów korzystających z IAI POS w jednym punkcie lub IAI Bridge podłączonego tylko do jednego programu lub bazy oznacza obniżkę kosztów. Subskrypcja jest tańsza i mniej odczuwalna niż klucz licencyjny kupowany od razu na cały rok do przodu. Dla firm, które jeszcze nie rozpoczęły pracy z tymi aplikacjami oznacza łatwiejsze sprawdzenie i większą swobodę w zamawianiu i prowadzeniu subskrypcji. Można nawet bez opłat korzystać z pełnej wersji programu przez 30 dni do testów.

Ważną zmianą jest to, że system licencyjny uniemożliwi przypisania wielu IAI POS Server do jednego magazynu. Operacja taka była zabroniona pod groźbą utraty wsparcia w razie problemów. Teraz będzie ona technicznie zablokowana. To samo dotyczy wykorzystania IAI Bridge do jednej bazy programu F/K do jednego magazynu.

Od teraz kluczy licencyjnych się nie kupuje. Uruchomienie programu rozpoczyna subskrypcję. Pierwsze 30 dni, na pierwszą instancję programu jest darmowe. Po tym terminie, jeżeli klient nie zrezygnuje z subskrypcji startuje automatyczne naliczanie opłat dodatkowych. Subskrypcję należy zatrzymać w momencie gdy sklep internetowy ma taką potrzebę. Zwracamy uwagę sklepom, które przyzwyczaiły się do modelu kluczy licencyjnych, że niezatrzymana subskrypcja będzie generowała opłaty aż do jej zatrzymania. Do tej pory sklep internetowy musiał pamiętać i wykupić ponownie klucz licencyjny po skończeniu się ważności poprzedniego, a gdy tego nie chciał, po prostu go nie wykupował.

Zapowiadamy też, że docelowo wszystkie aplikacje pomocnicze będą sprzedawane w modelu subskrypcyjnym i docelowo zamierzamy całkowicie zrezygnować ze sprzedaży kluczy licencyjnych.

Zmiany w pakietach wdrożeniowych

Ceny pakietów wdrożeniowych zostały przybliżone do ceny jednej godziny prac serwisowych, jednocześnie w pakietach pojawiła się zupełnie nowa korzyść, czyli dodawanie gratis 10% czasu na działania związane z zarządzaniem projektem (tzw. Project Management i komunikację biznesową). Dzięki niemu możemy oferować jakość jakiej oczekują od nas obecnie najbardziej wymagający klienci przy stawce godzinowej znacznie poniżej standardów rynkowych dla agencji interaktywnych oferujących taką jakość wdrożeń.

Zmieniliśmy też nieznacznie ceny niektórych planów abonamentowych.

Więcej informacji