Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Aktualizacja Regulaminu IAI Affiliate Program od 1 grudnia 2019r.

Zachowując zawarte w dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania nowych regulacji i opłat, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie IAI Affiliate Program. Nowy regulamin będzie obowiązywał istniejących Partnerów od 1. grudnia 2019r., a nowych Partnerów od momentu podpisania umowy.

Ważne zmiany w regulaminie IAI Affiliate Program skupiają się wokół regulacji związanych z zakresem działania poziomu Silver Level oraz z opłatami za korzystanie z poziomów Silver Level i Gold Level. Zostaje wprowadzona opłata w wysokości 50 zł/mies. netto za korzystanie z poziomu Silver Level oraz 500 zł/mies. netto za korzystanie z poziomu Gold Level. Zmiany są ciągiem dalszym ewolucji programu partnerskiego celem zapewnienia jego większej atrakcyjności, ale także jasnych ram funkcjonowania w ramach programu.

Przygotowaliśmy również zupełnie nowy logotyp IdoSell Partner, który staje się obwiązującym i jedynym dozwolonym oznaczeniem dla uczestników IAI Affiliate Program. Nowy logotyp ma nowoczesny design i będzie dobrze komponował się na stronach polecających usługi Shop oraz Booking. Stosowanie starych logotypów "Bronze Partner", "Silver Partner" i "Gold Partner" przestaje być dozwolone po 1. grudnia. Prosimy o wymianę logotypów w swoich materiałach i na swoich stronach do tego czasu.

Pozostałe zmiany mają charakter poprawek redakcyjnych i dostosowujących do bieżącego brandingu usług i nie mają istotnego wpływu na warunki działania IAI Affiliate Program.

Pełny tekst nowego regulaminu: