Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Aktualizacja Regulaminu IAI Affiliate Program od 1 kwietnia 2017 r.

Zachowując zawarte w Umowie i dotychczasowym Regulaminie zasady wprowadzania aktualizacji, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zmiany w Regulaminie IAI Affiliate Program. Zmiany dotyczą zasad korzystania z Affiliate Partner External Services.

Ta wersja regulaminu nie wprowadza żadnych istotnych zmian z punktu widzenia usługi. Zmiany mają charakter zapisów kosmetycznych, dostosowujących regulamin do otoczenia usługi.

Zmiany w regułach korzystania z usług świadczonych w ramach Affiliate Partner External Services

W ramach dbania o jak najwyższą jakość usług świadczonych w ramach Affiliate Partner External Services, w trosce zarówno o Klientów jak i Partnerów IAI, wprowadzamy zmiany w sposobie aktywacji oraz deaktywacji takich usług. Włączenie lub wyłączenie takich usług wymagać będzie poinformowania IAI komunikatem.

Szczegóły w druku Regulaminu IAI Affiliate Program