Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Aktualizacja Regulaminu IAI-Shop.com

Zachowując zawarte w umowie i dotychczasowym zasady wprowadzania nowych opłat, prezentujemy z jednomiesięcznym wyprzedzeniem cennik i regulamin IAI-Shop.com. Nowy cennik i regulamin dla nowych jak i dotychczasowych klientów będzie obowiązywał od 1 stycznia 2016r.

Zmiany w Regulaminie

Nowe zapisy w Regulaminie są istotne przede wszystkim dla nowych, przyszłych, Klientów IAI-Shop.com. Stworzyliśmy możliwość zawarcia umowy na czas określony, dzięki której nie trzeba ponosić opłaty aktywacyjnej, ale wiąże się to z utrzymaniem sklepu przez 24 miesiące. Po tym okresie umowa automatycznie zamienia się w umowę na czas nieokreślony.

Nie wprowadzamy żadnych zmian dotyczących cen naszych usług.

Więcej informacji i teksty jednolite można znaleźć na stronie poświęconej Regulaminowi: