Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

Zarząd IAI S.A. ("Spółka") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2013 roku. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

1. Raport kwartalny za IV kwartał 2012 - 15/02/2013
2. Raport kwartalny za I kwartał 2013 - 15/05/2013
3. Raport roczny za 2012 rok - 28/05/2013
4. Raport kwartalny za II kwartał 2013 - 14/08/2013
5. Raport kwartalny za III kwartał 2013 - 14/11/2013

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Wszystkie raporty (nowe oraz archiwalne) dostępne są na stronach relacji inwestorskich IAI S.A.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do "Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu" - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".