Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

Zarząd IAI S.A. ("Spółka") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2014 roku. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  1. Raport kwartalny za IV kwartał 2013- 14/02/2014
  2. Raport kwartalny za I kwartał 2014 - 15/05/2014
  3. Raport roczny za 2013 rok - 28/05/2014
  4. Raport kwartalny za II kwartał 2014 - 14/08/2014
  5. Raport kwartalny za III kwartał 2014 - 14/11/2014

Wszystkie raporty (nowe oraz archiwalne) dostępne są na stronach internetowych relacji inwestorskich IAI S.A.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do "Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu" - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".