Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Zarząd IAI S.A. ("Spółka") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2015 roku. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  1. Raport kwartalny za IV kwartał 2014- 13/02/2015
  2. Raport kwartalny za I kwartał 2015 - 15/05/2015
  3. Raport roczny za 2014 rok - 28/05/2015
  4. Raport kwartalny za II kwartał 2015 - 14/08/2015
  5. Raport kwartalny za III kwartał 2015 - 13/11/2015

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do "Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu" - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".