Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Zarząd IAI S.A. ("Spółka") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2016 roku. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

1. Raport kwartalny za IV kwartał 2015- 12/02/2016
2. Raport kwartalny za I kwartał 2016 - 13/05/2016
3. Raport roczny za 2015 rok - 27/05/2016
4. Raport kwartalny za II kwartał 2016 - 12/08/2016
5. Raport kwartalny za III kwartał 2016 - 14/11/2016

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do "Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu" - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".