Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd IAI S.A. ("Spółka") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2017 roku. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  1. Raport kwartalny za IV kwartał 2016- 14/02/2017
  2. Raport kwartalny za I kwartał 2017 - 15/05/2017
  3. Raport roczny za 2016 rok - 26/05/2017
  4. Raport kwartalny za II kwartał 2017 - 14/08/2017
  5. Raport kwartalny za III kwartał 2017 - 14/11/2017

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do "Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu" - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Paweł Fornalski
Prezes Zarządu, CEO IAI S.A.

Sebastian Muliński
Wiceprezes Zarządu, COO IAI S.A