Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

IAI kolejny kwartał z rzędu w NC Focus

28 czerwca GPW dokonała okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji do segmentów na NewConnect. Najlepszy z nich to NC Focus, grupujący Spółki o rosnących przychodach, zyskach, płacących dywidendy, mających krystaliczną historię na NewConncet oraz dobrą pozycję finansową.

NcFocus

Obecnie w NC Focus jest 89 spółek, kwartał wcześniej było ich 92. Kolejny kwartał z rzędu swoją pozycję utrzymuje w tym segmencie IAI S.A. IAI jest w tym segmencie od jego powstania. Przypomnijmy, że spółki z Nc Focus, muszą być dywidendowe. IAI wypłaca dywidendę od kilku lat, a w tym roku jest ona rekordowa.

GWP wskazuje, że kwalifikacja spółek do tego segmentu nie jest rankingiem tych spółek lub rekomendacją inwestycyjną. Jednak utrzymywanie się IAI w tym segmencie przez dłuższy czas powinno cieszyć naszych inwestorów, pracowników, klientów i partnerów. Pokazuje, że spółka systematycznie i konsekwentnie się rozwija i utrzymuje wysoką jakość raportowania od lat. W ten sposób potwierdza, że jest bardzo stabilnym i przewidywalnym partnerem do wieloletnich relacji biznesowych.

Przypomnijmy kryteria kwalifikacji do NC Focus i każdy zrozumie, że nie znajdują się tam przypadkowe firmy:

Spełnienie co najmniej pięciu z następujących warunków:

 1. średnia wartość kapitalizacji emitenta przekracza 12.000.000 zł;
 2. wskaźnik cena/zysk jest wyższy niż 0 i niższy niż 50;
 3. wskaźnik cena/wartość księgowa jest wyższy niż 0 i niższy niż 10;
 4. stopa dywidendy jest wyższa niż 0 (spółka wypłaciła dywidendę);
 5. wartość księgowa przekracza 1.000.000 zł;
 6. dodatnia dynamika przychodów za ostatnie 4 kwartały;
 7. dodatnia dynamika zysku netto za ostatnie 4 kwartały.

Dodatkowo spółki muszą spełnić wszystkie poniższe przesłanki:

 1. akcje notowane są na rynku NewConnect od co najmniej 12 miesięcy;
 2. średni kurs akcji wyższy niż 10 groszy;
 3. wartość księgowa emitenta wykazana w ostatnim opublikowanym raporcie okresowym nie może mieć wartości ujemnej;
 4. w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe/układowe/sanacyjne/likwidacyjne;
 5. w okresie ostatnich 12 miesięcy na emitenta nie został nałożony więcej niż jeden raz żaden ze środków dyscyplinujących przewidzianych w Regulaminie ASO.
 6. w okresie ostatnich 3 miesięcy na emitenta nie został nałożony żaden ze środków dyscyplinujących przewidzianych w Regulaminie ASO ani też obrót jego akcjami nie podlegał zawieszeniu ze względu na bezpieczeństwo uczestników obrotu.

W IAI S.A. zawsze dbaliśmy o te aspekty, dlatego jesteśmy dumni i cieszymy się z tego obiektywnego wyróżnienia. Jednocześnie wiemy, że nie jest to dane raz na zawsze i przyłożymy wszelkich starań oraz pracy aby zawsze pozostawać w gronie NC Focus, co oczywiście przełoży się na zadowolenie inwestorów.