Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

IAI kolejny raz kwalifikuje się do NC Focus

27 grudnia 2017 r. GPW dokonała okresowa weryfikacja i kwalifikacja akcji do segmentów rynku NewConnect. Najlepszy z nich to NC Focus, grupujący spółki o rosnących przychodach, zyskach, płacących dywidendy, mających krystaliczną historię na NewConnect oraz dobrą pozycję finansową. Do niego trafiło 88 emitentów.

NcFocus

GPW wskazuje, że kwalifikacja spółek do tego segmentu nie jest rankingiem tych spółek lub rekomendacją inwestycyjną. Jednak utrzymywanie się IAI w tym segmencie przez dłuższy czas powinno cieszyć naszych inwestorów, pracowników, klientów i partnerów. Pokazuje, że spółka systematycznie i konsekwentnie się rozwija i utrzymuje wysoką jakość raportowania od lat. W ten sposób potwierdza, że jest bardzo stabilnym i przewidywalnym partnerem do wieloletnich relacji biznesowych.

Wystarczy zobaczyć kryteria kwalifikacji do NC Focus aby, zrozumieć, że nie znajdują się w nim przypadkowe firmy:

Spełnienie co najmniej pięciu z następujących warunków:

 1. średnia wartość kapitalizacji emitenta przekracza 12.000.000 zł;
 2. wskaźnik cena/zysk jest wyższy niż 0 i niższy niż 50;
 3. wskaźnik cena/wartość księgowa jest wyższy niż 0 i niższy niż 10;
 4. stopa dywidendy jest wyższa niż 0 (spółka wypłaciła dywidendę);
 5. wartość księgowa przekracza 1.000.000 zł;
 6. dodatnia dynamika przychodów za ostatnie 4 kwartały;
 7. dodatnia dynamika zysku netto za ostatnie 4 kwartały.

Dodatkowo spółki muszą spełnić wszystkie poniższe przesłanki:

 1. akcje notowane są na rynku NewConnect od co najmniej 12 miesięcy;
 2. średni kurs akcji wyższy niż 10 groszy;
 3. wartość księgowa emitenta wykazana w ostatnim opublikowanym raporcie okresowym nie może mieć wartości ujemnej;
 4. w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe/układowe/sanacyjne/likwidacyjne;
 5. w okresie ostatnich 12 miesięcy na emitenta nie został nałożony więcej niż jeden raz żaden ze środków dyscyplinujących przewidzianych w Regulaminie ASO.
 6. w okresie ostatnich 3 miesięcy na emitenta nie został nałożony żaden ze środków dyscyplinujących przewidzianych w Regulaminie ASO ani też obrót jego akcjami nie podlegał zawieszeniu ze względu na bezpieczeństwo uczestników obrotu.

W IAI S.A. zawsze dbaliśmy o te aspekty, dlatego jesteśmy dumni i cieszymy się z tego obiektywnego wyróżnienia. Jednocześnie wiemy, że nie jest to dane raz na zawsze i przyłożymy wszelkich starań oraz pracy aby zawsze pozostawać w gronie NC Focus, co oczywiście przełoży się na zadowolenie inwestorów.