Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

IAI S.A. jest "Równą firmą"

"Równa Firma" jest nagrodą, którą co roku przyznają studenci i młodzi pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Głównym celem plebiscytu jest promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i firm, które realizują to w praktyce. Jest nam niezmiernie miło, że IAI S.A. postrzegana jest w taki sposób i została wyróżniona w tym konkursie. Serdecznie dziękujemy i przyjmujemy zobowiązanie na następne lata.

Według organizatorów słowo „równa”, to symboliczne określenie, używane przez młodzież (w tym studentów), dotyczące czegoś co uważane jest za fajne. W konkursie "Równa firma" to właśnie młode osoby odpowiedzialne są za ocenę firm i przyznanie nagrody, dlatego zastosowana w nazwie plebiscytu symbolika jest jak najbardziej adekwatna. Ponadto słowo to oznacza równą, inaczej prostą drogę, która podążają firmy. Jest to droga etyczna i społecznie odpowiedzialna. Kolejnym i ostatnim już skojarzeniem, jakie wywołuje nazwa konkursu jest równowaga, którą osiągają przedsiębiorstwa, dzięki działaniom prowadzącym do rentowności i działaniom wspierającymi ich otoczenie.

Organizatorami Plebiscytu „Równa Firma” byli młodzi pracownicy naukowi Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Koła Naukowe WNEiZ US: Koło Naukowe Ekonomiki Przedsiębiorstwa, Koła Naukowe Jakości Kaizen i Koło Naukowe Ekonomia&Ekologia.