Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

IAI S.A. pozostaje w segmencie NC Focus

Segment Focus na NewConnect pokazuje spółki, które powinny przykuć uwagę inwestorów. Muszą one spełniać szereg wymogów, z których IAI wywiązuje się od kilku lat.

NcFocus

GPW cyklicznie dokonuje przeglądu Spółek zakwalifikowanych do segmentu NC Focus. Ponownie weryfikowane są parametry Spółek i w dniu 28 grudnia 2016 r. dokonana została przez GPW okresowa weryfikacja i kwalifikacja akcji do segmentów rynku NewConnect. IAI S.A. przez rosnące wyniki finansowe utrzymała swoją pozycję w tym segmencie, co jest bardzo dobrą informacją dla inwestorów.

Ujmując w skrócie, aby być w NC Focus, Spółka musi:

  1. Rosnąć w zakresie przychodów i zysków przez ostatnie cztery kwartały.
  2. Wypłacać dywidendę, co IAI czyni konsekwentnie od trzech lat.
  3. Mieć stabilne podstawy finansowe, czyli odpowiednią kapitalizację, wartość księgową, która musi być dodatnia oraz dodatnie wskaźniki C/Z i Cena/wartość księgowa.
  4. Legitymować się dobrą historią na NewConnect, czyli nie być tzw. spółką groszową, nie dostawać kar i być notowaną przez ponad rok.

Na stronie NewConnect można przeczytać dokładne informacje o tym segmencie.