Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Informacja o akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów obecnych na NWZA 13 listopada 2018 roku

Zarząd IAI S.A. przekazuje informację o akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 13 listopada 2018 roku.

  1. Paweł Fornalski - liczba akcji: 4775655 - liczba głosów: 4775655, co stanowi 58,55% głosów.
  2. Sebastian Muliński - liczba akcji: 1811219 - liczba głosów: 1811219, co stanowi 20,20% głosów.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%