Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Informacja o akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów obecnych na WZA 27 czerwca 2017 roku

Zarząd IAI S.A. przekazuje informację o akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2017 roku.

1. Paweł Fornalski posiadający 4893750 akcji serii A i dysponujący 9787500 głosami na WZA, co stanowi 65,66% głosów

2. Sebastian Muliński posiadający 1856250 akcji serii A i dysponujący 3712500 głosami na WZA, co stanowi 24,90% głosów

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%