Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Informacja w sprawie kroków prawnych względem Google

W związku z brakiem satysfakcjonującej nas odpowiedzi ze strony Google w związku ze sprawą opisaną w wiadomości umieszczonej pod adresem https://www.idosell.com/pl/shop/blog/bledny-komunikat-o-stronie-ktora-wyludza-dane-1235323918 IAI podejmuje kroki prawne zmierzające do ukarania i naprawienia przez Google szkody.

W związku ze sprawą, prosimy o informację, czy któryś z klientów IAI zgłasza sprzeciw co do działań podejmowanych w imieniu i na rzecz jego firmy w sprawie dochodzenia naprawienia szkody. Wszelkie sprzeciwy prosimy zgłaszać w formie komunikatu w terminie 2 dni. Brak sprzeciwu będzie rozumiany jako zgoda na reprezentowanie klienta w sporze przeciwko Google. Nie należy przy tym rozumieć uczestnictwa w pozwie zbiorowym, a jedynie zgodę na prowadzenie działań prawnych zmierzających do przygotowania pozwu.

Aktualizacja 2012-01-17 18:30

Odpowiadając na napływające pytania od klientów:

Czy brak sprzeciwu oznacza pełnomocnictwo do reprezentowania przed sądem?
Nie. Zgodnie z prawem, wymagane jest indywidualne pełnomocnictwo do reprezentowania przed sądem.

Po co Państwu nasza zgoda?
Na tym etapie będziemy starali się ustalić wielkość wyrządzonej szkody. Zgoda jest potrzebna do wyliczenia wielkości szkody. Tym samym nie będziemy Państwa reprezentowali przed sądem, a jedynie na drodze polubownej, jeżeli to będzie możliwe, dochodzili naprawy wyrządzonej szkody.

Co się stanie jeżeli się nie zgodzimy?
IAI pominie Państwa sklep w postępowaniu ugodowym zmierzającym do naprawienia szkody. Tym samym, chcąc jakiejkolwiek naprawy szkód, muszą Państwo toczyć odrębne postępowanie.