Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Korekta ewidentnej omyłki pisarskiej w harmonogramie przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

W raporcie z 24 stycznia 2019 roku zaszła oczywista omyłka pisarska w określeniu terminu, za który zostaną przekazane raporty. Błędnie podano 2018 zamiast 2019 roku, w terminie za II i III kwartał. Prawidłowe terminy przedstawione są poniżej:

Raport kwartalny za IV kwartał 2018 - 14/02/2019
Raport kwartalny za I kwartał 2019 - 15/05/2019
Raport roczny za 2018 rok - 27/05/2019
Raport kwartalny za II kwartał 2019 - 14/08/2019
Raport kwartalny za III kwartał 2019 - 14/11/2019

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do "Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu" - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".