Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Korekta raportu 2/2013 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

Ze względu na omyłkę pisarską w raporcie 2/2013 zatytułowanym "Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku" z 14 stycznia 2013 roku podano błędną datę publikacji raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2012 roku. Oczywiście termin będzie zgodny z Regulaminem NewConnect i raport zostanie opublikowany 14 lutego 2013 roku.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do "Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu" - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Fornalski - Prezes Zarządu
Sebastian Muliński - Wiceprezes Zarządu