Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Korekta raportu 20/2011

W treści raportu miesięcznego za czerwiec 2011 rok znalazł się błąd edycyjny w procentowym przyroście obsługiwanych sklepów.

Prawidłowa treść tego fragmentu powinna brzmieć:

"Szybko rośnie także ilość obsługiwanych sklepów. W czerwcu 2011 roku było to 1380 sklepów, czyli o 79,5% więcej niż rok temu i aż o 275% więcej niż w 2009 roku."

Pozostałe informacje w raporcie 20/2011 pozostają bez zmian.