Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Korekta raportu za I kwartał 2017 roku IAI S.A. - omyłka pisarska

W treści wcześniej przedstawionego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2017 roku zaszła oczywista omyłka pisarska.

Na siódmej stronie w rachunku zysku i strat w pozycji „L.Podatek dochodowy” dla danych za pierwszy kwartał (II kolumna) oraz narastająco (IV kolumna) była umieszczona błędnie informacja powielona z pola „zysk netto”, zamiast o wartości podatku dochodowym.

W obu miejscach powinna być umieszczona wartość odpowiadająca podatkowi dochodowemu: 274 751,00 złotych. Pozostałe informacje pozostają bez zmian.

W załączeniu przekazujemy skorygowany raport okresowy za I kwartał 2017 roku.

Podstawą prawną dla przekazywanego raportu kwartalnego to § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Zachęcamy do przeczytania pierwotnego newsa o bardzo dobrym I kwartale 2017 roku dla IAI S.A.

Skorygowany raport:
plik Raport okresowy za I kwartał 2017 roku - korekta omyłki pisarskiej