Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Korekta raportu za II kwartał 2016 roku IAI S.A. - omyłka pisarska

W treści wcześniej przedstawionego raportu kwartalnego za drugi kwartał 2016 roku zaszła oczywista omyłka pisarska.

Na czwartej stronie, w sekcji „Wybrane dane finansowe” i dalej „Dane bilansowe”, w polu „Kapitał własny” na 30 czerwca 2016 roku powinna być oczywiście wartość 4 315 078,35 zł, zamiast omyłkowo wpisanej 815 623,50.

Podstawą prawną dla przekazywanego raportu kwartalnego to § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

plik Raport okresowy za II kwartał 2016 r.