Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Korekta treści uchwał podjętych przez NWZ IAI S.A. w dniu 20 grudnia 2018 r.

Zarząd IAI S. A. "Emitent" koryguje omyłkę, która pojawiła się w raporcie z 20 grudnia 2018r. dotyczącym treści uchwał podjętych przez NWZ Emitenta w dniu 20 grudnia 2018 r. Omyłka dotyczyła uchwały nr 6 NWZ i polegała na przyjęciu w tekście jednolitym Statutu Emitenta wysokości kapitału zakładowego uwzględniającej obniżenie kapitału zakładowego („Obniżony Kapitał Zakładowy”), podczas gdy przyjęcie Obniżonego Kapitału Zakładowego w tekście jednolitym Statutu Emitenta możliwe będzie dopiero po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego zgodnie z Kodeksem spółek handlowych.

Zakres informacji zawartych w przedmiotowym zawiadomieniu przedstawia załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

plik Treść uchwał podjętych na NWZA IAI S.A. 20 grudnia 2018 r.