Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Korekta zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

Zarząd IAI S. A. "Emitent" koryguje ewidentną omyłkę pisarską, która pojawiła się w raporcie 22/2018 z 16 października 2018 r. dotyczącym zbycia akcji Emitenta przez Pawła Fornalskiego, Prezesa Zarządu IAI S.A. Omyłka dotyczyła ceny zbycia akcji, która wynosi 36,78 złotych, a nie jak błędnie wskazano, 37,68 złotego.

Zakres informacji zawartych w przedmiotowym zawiadomieniu przedstawia załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

plik Wtórne zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR