Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Objęcie warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu Motywacyjnego

Zarząd IAI S. A. z siedzibą w Szczecinie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w ramach programu motywacyjnego przyjętego uchwałą WZA z 24 czerwca 2014 numer 8/2014/ZWZ, po spełnieniu kryterium wzrostu przychodów Spółki w 2017 roku wydane zostały warranty subskrypcyjne serii A. Emitent informuje, że do dnia 31 sierpnia 2018 wydane zostały warranty serii A siedmiu osobom, pełniącym role menedżerskie w Spółce. Łączna pula warrantów wydanych w tej transzy programu motywacyjnego to 27 500 (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset).

Program motywacyjny kończy się w 2019 roku, po przyjęciu uchwały WZA o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2018. Wtedy też, w przypadku spełnienia kryterium wzrostu przychodów Spółki, zostanie przydzielona ostatnia transza warrantów, o czym Spółka poinformuje w osobnym komunikacie. Następnie, do 31 grudnia 2019 roku, warranty subskrybcyjne serii A zostaną zamienione na akcje na okaziciela serii D. Emitent w tym momencie nie podaje daty wprowadzenia akcji serii do obrotu, jednak nie będzie to na pewno wcześniej niż w 2020 roku i będzie to poprzedzone odpowiednimi komunikatami, dbając o dobry interes wszystkich akcjonariuszy.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi wraz z zapisaniem akcji na rachunku papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, o czym Spółka poinformuje w odrębnym komunikacie.

Podstawa prawna: Par. 3 ust. 1 pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect