Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Odwołanie prognoz przychodów Spółki

Zarząd IAI S.A. informuje, iż że zaistniała potrzeba odwołania prognoz opublikowanych na lata 2015 - 2016.

Zarząd zwraca uwagę, że tempo wzrostu przychodów w 2016 roku jest wyższe niż w 2015 i systematycznie rośnie a rentowność Spółki najwyższa w historii. Mimo to nie uda się zrealizować prognozy sprzedaży wynoszącej 28 milinów złotych, którą opublikowano 28 stycznia 2015 r. Wysoka rentowność pozwoli na dynamiczny rozwój Spółki i w kolejnych latach. Zarząd przewiduje dalszy wzrost tempa wzrostu przychodów.

Zarząd wstrzymuje się z podaniem nowych prognoz.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 15 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.