Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Publikacja prognoz wyników na lata 2015 - 2016

Zarząd IAI S.A. przedstawia prognozy finansowe na lata 2015 – 2016. Prognozy oparte są na analizie historycznego tempa wzrostu oraz szeregu czynników, które będą miały istotny wpływ na przychody Spółki w przyszłości.

Przychody Spółki są silnie skorelowane z przychodami jej klientów, czyli sklepów internetowych i obiektów noclegowych. Rynek handlu internetowego oraz rezerwacji internetowych noclegów będzie w Polsce rósł w tempie kilkudziesięciu procent rocznie. Spółka jest liderem technologicznym na rynku e-handlu, co pozwala na wzrost nawet powyżej optymistycznych prognoz dla całego rynku. Warto zauważyć, że przychody sklepów korzystających z IAI-Shop.com (IdoSell Shop za granicą) statystycznie rosną szybciej od wzrostu rynku, co przekłada się na wyższe przychody samej Spółki.

Spółka obsługuje coraz więcej dużych, profesjonalnych sprzedawców, w tym sieci sprzedaży detalicznej, a sama baza jej klientów stale rośnie. Spółka dzięki oferowaniu coraz bardziej zaawansowanych usług, osiąga także wzrost średniego przychodu z klienta. Warto zaznaczyć, że nawet, czysto teoretycznie, bez pozyskiwania nowych klientów, w modelu SaaS można znacząco zwiększyć sprzedaż, intensyfikując działania tylko w obecnej bazie klientów, doprowadzając do wzrostu sprzedaży w sklepach obsługiwanych klientów. Oczywiście Zarząd nie zakłada sytuacji niepozyskiwania nowych klientów, przeciwnie, kolejne sukcesy sklepów internetowych korzystających z IAI-Shop.com (IdoSell Shop za granicą), przyciągają coraz ciekawsze nowe wdrożenia.

Spółka od końca 2014 roku posiada biuro handlowe w Londynie. Tym samym w roku 2015 oczekujemy przyspieszenia wzrostu sprzedaży zagranicznej na terytorium Wielkiej Brytanii. Warto zaznaczyć, że budżety przeznaczane na wdrożenie sklepów internetowych przez klientów z Wielkiej Brytanii są kilkukrotnie wyższe niż w Polsce. Spółka zakłada uzyskanie efektów finansowych z sprzedaży w Wielkiej Brytanii jeszcze w pierwszej połowie 2015 roku.

Stale rośnie także sprzedaż usługi IdoSell Booking, dedykowanej ośrodkom noclegowym. To stosunkowo młody rynek, na którym Spółka już ma pozycję lidera dynamiki i innowacji. Ta pozycja jest dobrym wyjściem do szybkiego zajęcia młodego i szybko rosnącego rynku. Jest to kolejny czynnik stymulujący wzrost sprzedaży Spółki w następnych latach.

Opierając się na czynnikach wzrostu wynikających z wzrostu rynku e-handlu i turystyki w internecie, wzrostu sprzedaży wewnętrznej, szybszego niż średnia rynkowa wzrostowi sprzedaży w obsługiwanych sklepach internetowych, większych niż w poprzednich latach wdrożeniach, przychodów z Wielkiej Brytanii oraz z IdoSell Booking, Zarząd uznaje przedstawione prognozy za bardzo realne do realizacji.

Zarząd Spółki będzie dokonywał bieżącej oceny możliwości realizacji przyjętych prognoz, przekazując wyniki tej oceny w formie publikowanych raportów bieżących lub okresowych Spółki.

Zaktualizowane prognozy finansowe podane są poniżej:
Rok 2015 – przychody ze sprzedaży 18,5 miliona złotych.
Rok 2016 – przychody ze sprzedaży 28 milionów złotych.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 15 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.