Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Raport miesięczny IAI S.A. XII 2011

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd IAI przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2011 roku.

Na co szczególnie warto zwrócić uwagę?

  1. Olbrzymi wzrost obrotów oraz ruchu generowanego przez sklepy internetowe IdoSell co przełoży się na wyższe przychody z abonamentów
  2. Duża ilość zamówień realizowanych przez sklepy przełoży się na wysokie przychody z usług dodatkowych, szczególnie DPD oraz mTRANSFER
  3. Kolejny etap realizacji projektu dofinansowanego przez UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4. Refundacja pierwszych wydatków inwestycyjnych poniesionych przez Spółkę nastąpi w pierwszym kwartale 2012 roku
  4. Nowy cennik
  5. Nowe produkty i usługi, w tym rozwój współpracy z BRE Bankiem i wprowadzenie nowych płatności (po mTRANSFER) MultiTransfer, obsługiwanych przez MultiBank.

Zapraszamy do przeczytania raportu
plik Raport miesięczny IAI S.A. XII 2011