Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Raport miesięczny za czerwiec 2015 r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2015 roku.

Polecamy przeczytać raport:
plik Raport miesięczny za czerwiec 2015 r.