Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Raport miesięczny za grudzień 2010 r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2010 roku.

Warto zwrócić uwagę na 78% wzrost przychodów w grudniu 2010 wobec grudnia 2009. Co więcej ilość sklepów obsługiwanych przez IAI-Shop.com wzrosła w ciągu roku o 117%. Inną ciekawą informacją, jest to, że w samym tylko grudniu wszystkie sklepy IAI wygenerowały 30 milionów złotych obrotu.

Zapraszamy do zapoznania się z całym raportem:
plik Raport miesięczny IAI S.A. XII 2010