Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Raport miesięczny za grudzień 2013 r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2013 roku.

Warto zwrócić uwagę na:

  1. Znaczny, 58% wzrost przychodów, świetne wyniki na zakończenie kwartału. Szacunkowe przychody ze sprzedaży w IV kwartale 2013 roku przekroczyły 2,5 miliona złotych netto.
  2. Uzyskanie kolejnego dofinansowania, tym razem w ramach działania 6.1 PO IG na wsparcie eksportu.
  3. Nowe produkty i usługi, w tym przygotowane już przy współpracy z Traffic Trends, spółką w której IAI we wrześniu 2013 roku zakupiło 49% udziałów

Zachęcamy do przeczytania całego raportu:
plik Raport miesięczny za grudzień 2013 r.