Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Raport miesięczny za kwiecień 2011

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2011 roku.

Inwestorzy powinni zwrócić szczególną uwagę na:

  1. Zapowiedź IAI-Day 2011 16 maja w Szczecinie, czyli corocznego spotkania inwestorów, klientów i sympatyków IAI S.A. z firmą.
  2. 66% wzrost przychodów względem kwietnia 2010 roku i 130% wzrost przychodów w dwa lata.
  3. Podwojenie ilości obsługiwanych sklepów w ciągu roku
  4. Realizację kolejnych etapów ekspansji zagranicznej prowadzonej spójnie i równolegle do rozwoju usług na rynku polskim
plik Raport miesięczny IV 2011