Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Raport miesięczny za lipiec 2010

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2010 roku.

plik Raport miesięczny za lipiec 2010