Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Raport miesięczny za lipiec 2013 r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2013 roku.

Warto zwrócić uwagę na:

  1. nowe wdrożenia i funkcje dla sieci handlowych i profesjonalnych sprzedawców
  2. kolejny wzrost przychodów Spółki

Więcej w raporcie:
plik Raport miesięczny IAI S.A. VIII 2013