Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Raport miesięczny za listopad 2015 r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2015 roku.

Na co warto zwrócić uwagę:

  1. Umowy na czas nie określony, które pomogą nowym sklepom startować od razu z narzędziem dla profesjonalistów, IAI-Shop.com
  2. Dalsza automatyzacje realizowania zakupów
  3. Nowe usługi reklamowe wprowadzone z Traffic Trends

Polecamy treść całego raportu
plik Raport miesięczny za listopad 2015 r.