Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Raport miesięczny za marzec 2011 r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2011 roku.

Co jest szczególnie istotne dla inwestorów w tym raporcie?

  1. wzrost ilości obsługiwanych sklepów na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Od marca 2009 roku jest ich o 266% (czyli trzy i pół raza więcej)! Oczywiście rosną też przychody Spółki.
  2. szczegóły dotyczące IAI-Day 2011, który odbędzie się w Szczecinie już 16 maja 2011 roku.
  3. wprowadzenie nowych produktów i usług
  4. znaczące rozbudowanie systemu w marcu, co poprawia pozycję rynkową IAI S.A.
plik Raport miesieczny III 2011