Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Raport miesięczny za marzec 2018 r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2018 roku.

W raporcie warto sprawdzić:

  1. Przychody Spółki w marcu osiągnęły ok. 3,27 miliona złotych netto i były o 53,5% wyższe niż w marcu 2017 roku. Szacunkowe przychody po pierwszym kwartale 2018 r. wynoszą zatem ok. 9,37 miliona złotych netto, czyli o 60% więcej niż w poprzednim roku. Co pokazuje bardzo wysokie tempo wzrostu przychodów Spółki.
  2. Zupełnie nowe integracje w zakresie fulfillment, które zapewniają sklepom swobodne skalowanie biznesu.
  3. Nowe rozwiązania z zakresu UX, które pozytywnie wpływają na konwersję w sklepach

Cały raport znajduje się tutaj, polecamy go przeczytać:
plik Raport miesięczny za marzec 2018 r.