Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Raport miesięczny za sierpień 2011

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2011 roku.

Warto zwrócić uwagę na:

  1. przyznanie IAI S.A. datacji około 695 000 złotych w ramach działania 1.4-4.1
  2. wprowadzenie istotnych pod kątem ekspansji zagranicznej zmian w Cenniku i Regulaminie
  3. wzrost przychodów i ilości obsługiwanych sklepów
plik Raport miesięczny VIII 2011