Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Raport miesięczny za sierpień 2013 r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za sierpień 2013 roku.

Warto zwrócić uwagę na:

  1. Kolejny miesiąc z wysokim tempem wzrostu przychodów
  2. Rewelacyjny system rekomendacji produktowych, który zapewni Spółce i jej klientom wzrost przychodów
  3. Nowości z zakresu polityki rabatowej oraz magazynowej

Więcej w raporcie:
plik Raport miesięczny za sierpień 2013 r.