Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Raport miesięczny za styczeń 2013 r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za styczeń 2013 roku.

Warto zwrócić uwagę na:

  1. szybki wzrost przychodów Spółki
  2. zamknięcie kolejnych etapów procesu wejścia na rynki zagraniczne oraz wprowadzenie kolejnych ułatwień dla polskich firm do prowadzenia handlu zagranicznego
  3. wprowadzenie kolejnych banków do systemu płatności obsługiwanego przez IAI, co znacznie uatrakcyjnia ofertę i zwiększa przychody Spółki
  4. nowe paertnerstwo biznesowy i kolejny zintegrowany system z IAI-Shop.com

Zapraszamy do lektury po więcej szczegółów
plik Raport miesięczny IAI S.A. I 2013