Najlepsze rozwiązania do sprzedaży w internecie
Blog
IAI

Raport miesięczny za wrzesień 2013 r.

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2013 roku.

Na to warto zwrócić uwagę:

  1. rekordowe wyniki przychodów w miesiącu i szacunkowe za III kwartał 2013
  2. przejęcie udziałów w Traffic Trends sp. z o.o. co dodatkowo wpłynie w przyszłości na wzrost przychodów
  3. przeniesienie Spółki do nowego biura
  4. szereg innowacyjnych nowych usług i produktów zaprezentowanych przez firmę we wrześniu

Polecamy pełny raport
plik Raport miesięczny za wrzesień 2013 r.